Вашата отплата е при Аллах

Когато Аллах, Всевишния, ви отнема нещо, Той ви обезщетява с друго по-добро, но само ако сте търпеливи и искате наградата си от Него. Пратеникът (с.а.с.) е казал: „На когото е…

Ако целта е Дженнет…

Една от основите на вярата е вярата в Ахирета. Т.е. след земния живот има и друг живот. Човек не се погубва просто ей така. Като приключи земния живот започва един…

TurkeySaudi ArabiaEnglishChinaSpain