ИЗУМИТЕЛНИТЕ ДЕТАЙЛИ В СЪТВОРЕНИЕТО – Милостта и състраданието на Всевишния Аллах

Вижте милостта и състраданието на Всевишния Аллах, Който е отсрочил поникването на зъбите с две години от раждането на децата. Защото бебетата в продължение на две години не могат пълноценно…

Размисъл Върху Свещения Коран

Човекът по природа е склонен към размисъл (тефеккюр). За да не остане затворен в тесните граници, които душата (нефс) поставя пред разума, човек се нуждае от водач, който да го…

Сърцето да е изпълнено с обич,състрадание и милосърдие към тварите, заради Твореца

Когато сърцето се устрои с божествената багодат, в него се поражда желанието за вършене на служби на тварите, заради Твореца. Онези, които поместят в центъра на приятелството Аллах и Неговия…

Сърцето трябва да е изпълнено с обич към брата по религия

Там където има братство, има състрадание и милосърдие. Ако рабът не желае за вярващите си братя това, което желае за себе си, неговата вяра не се счита за съвършена. Всевишният…

МЕТОД НА НАПЪТСТВАНЕ И МИЛОСЪРДИЕ В СЛУЖБАТА-3

Всевишният Аллах повелява на Хазрети Пейгамбер – салляллаху алейхи веселлем – и на цялата общност в негово лице, следното: “Придържай се към снизхождението и повелявай приличието…” (ел-А`раф, 199) В прилагането…

МЕТОД НА НАПЪТСТВАНЕ И МИЛОСЪРДИЕ В СЛУЖБАТА-2

Един човек, който затънал в грехове и противопоставяне на Аллах, преди да бъде упрекван, порицаван и да се иска от него да изпълнява религиозните повели, трябва най-напред да се спечели…

МЕТОД НА НАПЪТСТВАНЕ И МИЛОСЪРДИЕ В СЛУЖБАТА

Едно действие, което има благодеятелна (хизмет) същност, за да съответства на божествената воля, т.е. за да се осъществи в съвършена форма, трябва да притежава някои качества. На първо място идва…

Сърцето да е изпълнено с любов към Аллах и Неговия Пратеник

Любовта в службата е начало на напредъка. Всъщност, това е точката, от която започва всичко. След тази точка сърцето започва да открива духовното и да изявява красотите си. Любовта към…

Сърцето постоянно трябва да бъде с Аллах

Всевишният Аллах така повелява: “В сътворяването на небесата и на земята, и в промяната на нощта и на деня има знамения за разумните, които споменават Аллах и прави, и седнали,…

РАЗКРАСЯВАНЕ НА СЪРЦЕТО С ДУХОВНИ КАЧЕСТВА

Сърцата на хората, които служат, трябва да са изпълнени с щедрост и духовност. Разцветът на душевният ни хоризонт е възможен единствено, чрез духовна храна. А пък в резултат на тази…

TurkeySaudi ArabiaEnglishChinaSpain