Истинският размисъл е потвърждение на Ваджибул-Вуджуд

Човек не може да осъзнае Същността на Всевишния Аллах. Защото човешкото познание се постига чрез петте сетива, разума и сърцето, а техните способности са ограничени. С ограничени средства не можем…

Размисълът е ключът към истината и спасението

Достигането до истината е възможно само чрез размисъл и изводи. Как може да достигне до истината човек, който остава сляп и глух пред доказателствата, тоест проявленията на Божието могъщество и…

РАЗМИСЪЛЪТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪЧЕТАВА СЪС СПОМЕНАВАНЕ НА АЛЛАХ (ЗИКИР)

Юсуф Хемедани (Аллах да се смили над него – куддисе сиррух) казва следното: “Сърцето и споменаването на Аллах (зикир) са като дървото и водата. А сърцето и размисъла (тефеккюр) са…

Феномена на инстинкта

Исмаил Фенни Ертугрул изразява по следния начин това, че животните живеят съгласно Божия програма наречена „инстинкт”: “…Чрез инстинкта животните знаят, без да се учат на това, как да опазят живота…

Онези, които са далеч от намаза

Притежаващите сърце и разум предупреждават онези, които са далеч от намаза: “Онези, които изоставят намаза поради заблуда и обичат богатството, ще бъдат заедно с Карун. Онези, които не се доближават…

ИСЛЯМЪТ Е СЪЖИВЯВАНЕ НА ЧОВЕКА

Основна цел и претенция на всяка една идеология е да издигне човека и да го извиси до определено ниво в човешките взаимоотношения. Обаче, в осъществяването на тази цел никоя човешка…

В последния си дъх

Голям шанс е да се изрече келиме-и шехадет преди смъртта. Затова трябва да подготвим сърцата си отрано. Келиме-и тевхид се заселва в сърцето, когато се вършат дела според изискванията й.…

Най-тежката дума на мерилото

Пратеникът на Аллах, салляллаху алейхи веселлем, казва: “Без съмнение, в деня на Къямета Аллах Теаля ще повика отпред един човек от моя уммет. След това пред погледите на всички ще…

ИНФАК – РАЗДАВАНЕ ПО ПЪТЯ НА АЛЛАХ

Думата инфак, чийто смисъл е изразходване на богатството, дори на душата по пътя на Аллах и други подобни на нея думи, са споменати в Корана над 200 пъти. Само това…

Даване и взимане на заем

Истинската красота на всяко благодеяние се проявява в превъзходното му осъществяване, зрялост и искреност. Поради това в знамение от Свещения Коран се повелява: “…и благодетелствайте! Аллах обича благодетелните.”(Сура ел-Бакара /Кравата/,…

TurkeySaudi ArabiaEnglishChinaSpain