ТРЪНИТЕ В СЪРЦЕТО – НАДМЕННОСТ И САМОЛЮБИЕ

Всевишният Аллах е създал земния живот като свят на изпитание. Поради това е дарил човешкото същество със склонност и към доброто и към злото. Следователно вътрешният мир на всеки един…

Кое е най-важното според исляма за постигане на позволено богатство?

В исляма се насърчава търговията, но не толерира пълната й свобода както правят днес застъпващите либерални схващания, нито пък я ограничава в тесни граници, подобно на социалистическите гледища. Имайки предвид индивидуалната…

Значението на размисъла

В Свещената книга на Аллах (дж.дж.) и хадис-и шерифите на Пророка (с.а.в.) има множество повели, внушения и насърчаване по отношение на изследването, проучването, размишлението и взимането на поука. Тук ще…

Ролята на сърцето

В Исляма вярата (иман) се потвърждава със сърцето и се засвидетелства чрез думи. Това означава, че истинското място на проявление на вярата е не разума, а сърцето – центъра на…

Границите на разума

Ислямът отдава голямо значение на разума. Дотолкова, че го приема за едно от двете основни условия за носене на отговорност и ни насочва да го използваме подобаващо. Същевременно ни известява…

Облаците, Дъжда и Снега

Помисли върху облаците, огромни морета плаващи във въздуха! Една от задачите на облаците е да предпазват земята от прекомерно затопляне. С увеличаване на температурите, се увеличават и количествата вода, които…

Покаяние и Сълзи

Шивач, попитал един от приближените на Аллах какво ще каже, за следния хадис на Пророка (салляллаху алейхи ве селлем): “«Аллах приема покаянието, докато душата на умиращия стигне гърлото.» (Тирмизи, Деават, 98)…

Най-краткият път, който отвежда към Всевишния Аллах

Духовният свят също като видимия свят е безкрайно поле за размисъл. Следващият разказ на Хазрети Мевляна изразява значението на размисъла над вътрешния свят (муракабе) по един много красноречив начин: “Един…

Не може ли без тасаввуф?

     Алтънолук: От това, което казвате, ясно се разбира че подходът на тасаввуфа има важно значение в разпространяването на Исляма. Ако попитаме каква е тайната на това тасаввуфа да…

СТРЕМЕЖ ДА БЪДЕШ ЗА ПРИМЕР В СЛУЖБАТА

Онези, които полагат усислия за благополучието на хората не трябва само да се разпореждат, а с чувство на отговорност лично да взимат участие в определените мероприятия. Тези, които си мислят,…

TurkeySaudi ArabiaEnglishChinaSpain