СТРЕМЕЖ ДА БЪДЕШ ЗА ПРИМЕР В СЛУЖБАТА

Онези, които полагат усислия за благополучието на хората не трябва само да се разпореждат, а с чувство на отговорност лично да взимат участие в определените мероприятия. Тези, които си мислят,…

ВЕЛИКИЯТ НРАВ НА ПРОРОКА

       Месневи: „Обикнах Онзи, Който притежава всичко и всичко е Негово творение. Ума и сърцето си отдадох на Неговият любим.” (том 3, 4136) Пределната сила и степен на…

Отзивчивостта на Пратеника на милостта в искането на добро за хората

Не само болка изпитвал Мухаммед (салляллаху алейхи ве селлем) към страданието на хората, а показвал и голяма отзивчивост по отношение на техния успех за избавяне от страданието. B Корана тази…

TurkeySaudi ArabiaEnglishChinaSpain