Отношението на Пратеника на милостта към враговете и неверниците

Ебу Басра Ел- Гъфари разказва случка от живота си, преди да стане мюсюлманин“ „Дойдох в Медина и гостувах на Расулюллах(салляллаху алейхи ве селлем). През тази нощ изпих млякото на седем…

Отзивчивостта на Пратеника на милостта в искането на добро за хората

Не само болка изпитвал Мухаммед (салляллаху алейхи ве селлем) към страданието на хората, а показвал и голяма отзивчивост по отношение на техния успех за избавяне от страданието. B Корана тази…

Опрощаващият Пратеник на милостта

Аллах Теаля обича да опрощава. Ако рабът се разкайва искрено и със съжаление за греховете си, Всевишният Аллах обещава, че ще приеме покаянието му. Тъй като Той е многоопрощаващ, в…

Описание на достойния облик на Пратеника на милостта

Накратко в различни предания се казва: Пратеникът на Аллах (салляллаху алейхи ве селлем) беше среден, почти висок на ръст. Притежаваше хармонично средно телосложение. Заради едрия му гръден кош и раменете…

Неповторимата смелост на Пратеника на милостта

Не е възможно да се мисли, че има по – голям герой от Мухаммед(салляллаху алейхи ве селлем). Страхът не съществувал у него. По времем на трудности Расулюллах (салляллаху алейхи ве…

Наставленията на Пратеника на милостта за комшийските права

Расулюллах (салляллаху алейхи ве селлем) желаел да се обръща особено внимание върху комшийските права. В хадис се казва: „ Джибрил постоянно ме съветваше за правата на комшията. Дори си помислих,…

На враждата с дружба да отвърнем

Най-големият правист, израснал в ислямския свят, създателят на ханефитския мезхеб Имам Азам Ебу Ханифе бе учен и далновиден човек. По негово време имаше хора, които виждаха и оценяваха големите му…

Коран-и Керим книгата на Вселената

Kоранът е проява на волята на Аллах. Ето защо във всякаква буква се крият хиляди чудеса и мъдрости. Коментарите и преводите които се правят за разкриване значенията, които са скрити…

Верността на Пратеника на милостта

Изпълнението на обещанието е качество, присъщо на пейгамберите, приближените раби на Аллах (евлияуллах) и на благодеятелните, както и средство за избавление от признацитe на двуличието. Чрез него животът се направлява…

TurkeySaudi ArabiaEnglishChinaSpain