Наставленията на Пратеника на милостта за комшийските права

Расулюллах (салляллаху алейхи ве селлем) желаел да се обръща особено внимание върху комшийските права. В хадис се казва: „ Джибрил постоянно ме съветваше за правата на комшията. Дори си помислих,…

На враждата с дружба да отвърнем

Най-големият правист, израснал в ислямския свят, създателят на ханефитския мезхеб Имам Азам Ебу Ханифе бе учен и далновиден човек. По негово време имаше хора, които виждаха и оценяваха големите му…

Коран-и Керим книгата на Вселената

Kоранът е проява на волята на Аллах. Ето защо във всякаква буква се крият хиляди чудеса и мъдрости. Коментарите и преводите които се правят за разкриване значенията, които са скрити…

Верността на Пратеника на милостта

Изпълнението на обещанието е качество, присъщо на пейгамберите, приближените раби на Аллах (евлияуллах) и на благодеятелните, както и средство за избавление от признацитe на двуличието. Чрез него животът се направлява…

TurkeySaudi ArabiaEnglishChinaSpain