Размисълът трябва да се превъплъти в действие

За да достигнем до истина чрез размисъл (тефеккюр), споменаване на Аллах (зикир) и муракабе трябва да приложим получените знания на практика. Ако човек, който разсъждава над Божиите истини и знаменията…

Пътя на познанието за Аллах (марифетуллах)

Учените в Исляма са казали: “Първото задължение (фарз) повелено на човека е марифетуллах, тоест да опознае Аллах и да се насочи към размисъл, който ще го отведе към Него.” Основната…

Всичко е създадено с една цел

Ясно е видно това, че всичко във вселената е създадено с мъдрост и полза. Както вече казахме: – Със светлината на Слънцето и Луната, създанията на земята се осветяват, растат…

Истинският размисъл е потвърждение на Ваджибул-Вуджуд

Човек не може да осъзнае Същността на Всевишния Аллах. Защото човешкото познание се постига чрез петте сетива, разума и сърцето, а техните способности са ограничени. С ограничени средства не можем…

Размисълът е ключът към истината и спасението

Достигането до истината е възможно само чрез размисъл и изводи. Как може да достигне до истината човек, който остава сляп и глух пред доказателствата, тоест проявленията на Божието могъщество и…

РАЗМИСЪЛЪТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪЧЕТАВА СЪС СПОМЕНАВАНЕ НА АЛЛАХ (ЗИКИР)

Юсуф Хемедани (Аллах да се смили над него – куддисе сиррух) казва следното: “Сърцето и споменаването на Аллах (зикир) са като дървото и водата. А сърцето и размисъла (тефеккюр) са…

Феномена на инстинкта

Исмаил Фенни Ертугрул изразява по следния начин това, че животните живеят съгласно Божия програма наречена „инстинкт”: “…Чрез инстинкта животните знаят, без да се учат на това, как да опазят живота…

Онези, които са далеч от намаза

Притежаващите сърце и разум предупреждават онези, които са далеч от намаза: “Онези, които изоставят намаза поради заблуда и обичат богатството, ще бъдат заедно с Карун. Онези, които не се доближават…

ИСЛЯМЪТ Е СЪЖИВЯВАНЕ НА ЧОВЕКА

Основна цел и претенция на всяка една идеология е да издигне човека и да го извиси до определено ниво в човешките взаимоотношения. Обаче, в осъществяването на тази цел никоя човешка…

В последния си дъх

Голям шанс е да се изрече келиме-и шехадет преди смъртта. Затова трябва да подготвим сърцата си отрано. Келиме-и тевхид се заселва в сърцето, когато се вършат дела според изискванията й.…

TurkeySaudi ArabiaEnglishChinaSpain