Феномена на инстинкта

Исмаил Фенни Ертугрул изразява по следния начин това, че животните живеят съгласно Божия програма наречена „инстинкт”:

…Чрез инстинкта животните знаят, без да се учат на това, как да опазят живота си, да продължат поколението си, полезните за тях храни… Птиците свиват гнезда. Прелетните птици се събират, за да отлетят в определен ден. Някои насекоми преди да умрат осакатяват други насекоми, без да ги убиват и ги оставят близо до яйцата си, за да имат храна малките им, когато се излюпят. Колко странно е, че след като пораснат, те се хранят с друго. Пчелите притежават способността да определят пола на ларвите си чрез различна храна. Когато кошера загуби кралицата майка, пчелите могат да превърнат ларва в кралица…”

Колко удивително стършела надвива скакалеца. Издълбава дупка в пръстта и го ужилва така, че той не умира, но губи съзнание. Така се превръща в „консервирано месо”. След това снася яйцата си в подходящо време и място така, че когато малките се излюпят да намерят край себе си прясна храна, с която да се хранят… Майката отлита надалеч и умира, без да види малките си… Подобно тайнствено поведение и техники не могат да бъдат обяснени с думи като „обучаване” или „адаптация”. С всичко това те са дарени от Всевишния Аллах.

След години прекарани в морето, рожбата на сьомгата се завръща в родината си – реката. И то точно там, където родния ѝ поток се влива в голямата река.

Кой ѝ е дал тази ориентация, за да се върне точно там откъдето е тръгнала? Ако вземете тази риба и я пуснете в друг поток, който се влива в същата река, тя веднага ще усети, че е на погрешно място и ще се върне плавайки обратно на течението, за да стигне до потока, в който е родена.

Още по-трудно е да се разкрие тайната на змиорките. Тези създания удивяват хората с това, че когато настъпи време да излюпят малките си, тръгват от реки и езера по всички краища на света, хвърлят яйцата си в дълбините край Бермудските острови и умират. Идващите от Европа змиорки преминават хиляди мили през океана, за да достигнат това място… Малките им рожби, за които се смята, че не знаят нищо друго освен това, че се намират в безкрайна водна шир, отново тръгват на път, за да се върнат край бреговете, от които са дошли родителите им. Нещо повече, те стигат до реката или езерото, където са живели родителите им… Досега не е била открита американска змиорка в европейски води и обратно. Поради това, че европейските змиорки изминават по-дълъг път, Всевишният Аллах ги е дарил с около година по-дълъг живот от другите!

Какъв е източникът на подобна безпогрешна ориентация?

Тези изумителни особености в животните по много явен начин показват това, че не са се появили случайно и не действат неволно, а напротив всичко това се случва в рамките на план и програма, начертани им от Силата, Която ги е създала.

Това, че дори животните са направлявани от Висш разум е явно доказателство за съществуването, могъществото, Божественото величие и великолепие на Нашия Създател. Представяйки тези доказателства пред човечеството, Всевишният Аллах показва, кои от хората виждайки истината се отдават на Истинния (Хак – едно от най-прекрасните имена на Аллах) и кои въпреки чудните проявления пред очите им, упорито остават слепи пред истината. Както се повелява в свещения айет:

“Аллах не се свени да дава пример всякакъв – и колкото комар, и по-голям от него. Които са повярвали, знаят, че това е истината от техния Господ. А които са неверници, изричат: “Какво цели Аллах с този пример?” Заблуждава с него Той мнозина и напътва с него Той мнозина. Ала заблуждава с него само нечестивците,…” (Сура Ал-Бакара, 26)

РАЗМИСЪЛ ВЪРХУ ВСЕЛЕНАТА, ЧОВЕКА И СВЕЩЕНИЯ КОРАН (стр. 78)- Осман Нури ТОПБАШ

Сподели...
TurkeySaudi ArabiaEnglishChinaSpain