Размисъл Върху Вселената, Човека и Свещения Коран – ПОСЛЕСЛОВ

В днешно време някои хора, които са се отчуждили от собствената си история и култура, търсят спокойствие в западни програми за личностно развитие и курсове за далечно източни учения като йога и медитация. Всъщност ключът към истинското спокойствие, Божията мъдрост и истина е муракабе, препоръчано от Исляма и осъществявано посредством споменаване на Аллах (зикир), размисъл (тефеккюр) и духовно усещане (тахассус).

Размисълът облагороден чрез духовно усещане е извор на спокойствие за сърцето и разтваряне за духа. Чрез подобен размисъл човек достига до мъдростта. В основата на мъдростта са страхопочитанието към Аллах и богобоязънта (таква). Накратко размисълът е средство, чрез което вярващият (му’мин) достига до одобрението и обичта на Аллах.

Човек, който подобаващо размишлява над вселената и случващото се в нея търси отговор на въпросите: “Какво е живота? Защо съм създаден? Какво е значението и истинската стойност на преходните дни? Кой е пътят на щастието? Кой съм аз? Как трябва да живея? Откъде идвам и къде отивам?” Тези мисли го спасяват от преходните желания в живота и го насочват към правия път и вечното щастие.

В нашата скромна творба се опитахме да представим малка част от истините, мъдростите и тайните във вселената, човека и Свещения Коран като се възползвахме и от научните открития на съвремието ни. Кой знае в бъдеще колко още тайни и мъдрости ще се проявят и ще осветят безкрайната Божия мощ и величие.

Освен това въпросите, които засегнахме тук са само няколко примера, съобразно скромния обем на книгата ни. Почитаемите ни читатели – по волята на Аллах – ще успеят да разгърнат хоризонта на размисъла, който се опитахме да обясним в светлината на тези примери, в своя духовен свят, така че да обхванат всички същества и събития. И така ще могат да извадят перлите на мъдростта и тайнството от океана на познанието за Аллах (марифетуллах).

Нека Всевишният Аллах ни дари с широк хоризонт за размисъл ! Нека ни отреди да четем с поучителен взор мъдростите в Свещения Коран, човека и вселената и да съживим сърцата си! Нека ни отреди да живеем в състояние на муракабе и така да се присъединим към благословените раби достигнали до познанието за Аллах (марифетуллах)!

Амин!

Размисъл Върху Вселената, Човека и Свещения Коран (стр. 217) – Осман Нури Топбаш

Сподели...
TurkeySaudi ArabiaEnglishChinaSpain