Отношението на Пратеника на милостта към сираците

В хадис се казва:

Най- добрият дом е онзи, в който се отнасят най- добре към сирака. А най- лошият дом е онзи, в койот се отнасят лошо към сирака!“ (Ибн Мадже. Едеб, 6)

Много са айетите в Корна по повод покровителството над сираците. Всевишният Аллах повелява внимателно отношение към тях:

Тъй че не огорчавай сирака!“

(Ед- Духа, 93:9)

Пейгамберът( салляллаху алейхи ве селлем) винаги питал сахабетата:

Днес погалихте ли главата на някой сирак? Посетихте ли болен? Присъствахте ли на погребение?“ (Таберани. Сахиху‘л Джами, 80)

Предупреждавал ги да извършват тези особено важни обществени задължения към хората с накърнени сърца. В друг хадис се казва:

Който се отнася добре към момиче, за което е отговорен, или към момче сирак, аз и той ще бъдем заедно в Рая! [В този момент Пратеникът сближил двата си пръста.]

(Бухари. Едеб, 24)

Един човек се оплакал на Расулюллах(салляллаху алйехи ве селлем, че сърцето му е закоравяло. Мухаммед(салляллаху алейхи ве селлем) му предложил следния лек:

Погали главата на някой сирак и нахрани бедняци!“ (Ахмед б. Ханбел. Т.2, с. 263)

С идването на Пейгамбера(салляллаху алейхи ве селлем) на света като сирак, сирачеството придобило достойнство в земния и отвъдния живот. Поетът Мехмед Аслан прекрасно описва положението на сирака:

Покровителят на сирака е Аллах.

Да се огорчава сирака е грях.

Не мисли, че сиракът е слаб!

Оръжие са неговите сълзи!

 

Сподели...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

TurkeySaudi ArabiaEnglishChinaSpain