Всичко е създадено с една цел

Ясно е видно това, че всичко във вселената е създадено с мъдрост и полза. Както вече казахме:

– Със светлината на Слънцето и Луната, създанията на земята се осветяват, растат и се развиват. Чрез въртеливото движение на Луната и Земята около Слънцето времето настъпва. С въртенето на Земята се сменят сезоните, годините, дните и нощите; с въртенето на Луната настъпват месеците.

– Въздуха, който вдишваме, влиза в белите дробове и пречиства кръвта. Тъй като е по-необходим на тялото от всичко останало е лесно достъпен и в големи количества.

– Ветровете пренасят облаците и така местата, които се нуждаят получават дъжд; опрашват растенията и дърветата, регулират температурите, пречистват въздуха…

– По същия начин не бихме могли да изброим ползите от моретата…

Всичко това и още много неща, които не бихме могли да изредим тук имат огромно значение в живота на хората. Човек, който гледа с поучителен поглед, достига до извода, че в създаването на всичко има огромна мъдрост и смисъл (цел). Да приемем, че това е случайност означава за зачеркнем разума, обективността и справедливостта. Всичко това е творение на Притежаващ знание, мъдрост, сила и величие Творец и Той е Всевишният Аллах.

Размисъл Върху Вселената, Човека и Свещения Коран (стр. 210) – Осман Нури Топбаш

Сподели...
TurkeySaudi ArabiaEnglishChinaSpain