Вашата отплата е при Аллах

Когато Аллах, Всевишния, ви отнема нещо, Той ви обезщетява с друго по-добро, но само ако сте търпеливи и искате наградата си от Него.

Пратеникът (с.а.с.) е казал:

„На когото е отнето зрението и е търпелив, той ще бъде възнаграден за това с Дженнет“.

В друг хадис Пратеникът (с.а.с.)  е съобщил:

„Който загуби любим човек от хората на този свят и след това търси отплатата си от своя Господар, той ще бъде обезщетен с Дженнет“.

Затова не скърбете прекалено за някакво нещастие, защото Този, който го е предписал има със Себе си Рая: Обезщетение и велика награда.

Онези, които са огорчени на този свят и са близо до Аллах ще бъдат възхвалени в най-високата част на небесата:

„Мир вам, че изтърпяхте! И колко прекрасна е Последната обител!“ /Ар-Раад, 24/

Трябва да размишляваме върху наградата, която човек получава за търпението при изпитание.

„Върху тях има благослов и милост от техния Господ. Те са напътените.“ /Ал-Бакара, 157/

Наистина, животът на този свят е кратък и богатствата му са малко. Отвъдният свят е по-добър и вечен, и който е измъчван тук, ще намери наградата си там. И който работи здраво тук, ще открие отдих там. Колкото до онези, които са прегърнали този свят, които са привързани към него, най-трудното за понасяне нещо за тях ще бъде загубата на земните удобства и богатства – те искат да се радват само на този живот. Поради това желание, те не реагират на бедата така добре, както другите.

Това, което забелязват около себе си, е само този живот: Те са слепи за неговия временен характер и за неговата маловажност.

О, вие, изпитваните, ако сте търпеливи, не губите нищо; въпреки че може и да не го виждате, вие печелите. Човекът, който е засегнат от беда, трябва да размишлява за резултата на Ахирета, резултата за тези, които са търпеливи.

„…И ще се въздигне между тях стена с врата. Отвътре ще е милостта, а от външната страна ще е мъчението.“ /Ал-Хадид, 13/

Сподели...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

TurkeySaudi ArabiaEnglishChinaSpain