Значението на размисъла

Ролята на сърцето

Границите на разума

Облаците, Дъжда и Снега

Помисли върху облаците, огромни морета плаващи във въздуха! Една от задачите на облаците е да предпазват земята от прекомерно затопляне. С увеличаване на температурите, се увеличават и количествата вода, които…

Покаяние и Сълзи

Най-краткият път, който отвежда към Всевишния Аллах

Духовният свят също като видимия свят е безкрайно поле за размисъл. Следващият разказ на Хазрети Мевляна изразява значението на размисъла над вътрешния свят (муракабе) по един много красноречив начин: “Един…

Не може ли без тасаввуф?

     Алтънолук: От това, което казвате, ясно се разбира че подходът на тасаввуфа има важно значение в разпространяването на Исляма. Ако попитаме каква е тайната на това тасаввуфа да…

СТРЕМЕЖ ДА БЪДЕШ ЗА ПРИМЕР В СЛУЖБАТА

Онези, които полагат усислия за благополучието на хората не трябва само да се разпореждат, а с чувство на отговорност лично да взимат участие в определените мероприятия. Тези, които си мислят,…

НАУЧНИТЕ ОТКРИТИЯ В КОРАНА

Има много айети в Корана, които хвърлят светлина върху постиженията и откритията в различните области на науката. Това са чудесата на Корана, свързани с бъдещето. Основната цел на Книгата на…

Намазът е различие

Хазрети пейгамбер, салляллаху алейхи веселлем, казал на един мюсюлманин: “Признакът на исляма е намазът. Който се отдаде на намаза, следи за времената му, извършва го спазвайки суннетите му, той е…

TurkeySaudi ArabiaEnglishChinaSpain