РАЗМИСЪЛЪТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪЧЕТАВА СЪС СПОМЕНАВАНЕ НА АЛЛАХ (ЗИКИР)

Юсуф Хемедани (Аллах да се смили над него – куддисе сиррух) казва следното: “Сърцето и споменаването на Аллах (зикир) са като дървото и водата. А сърцето и размисъла (тефеккюр) са…

Феномена на инстинкта

Исмаил Фенни Ертугрул изразява по следния начин това, че животните живеят съгласно Божия програма наречена „инстинкт”: “…Чрез инстинкта животните знаят, без да се учат на това, как да опазят живота…

Онези, които са далеч от намаза

Притежаващите сърце и разум предупреждават онези, които са далеч от намаза: “Онези, които изоставят намаза поради заблуда и обичат богатството, ще бъдат заедно с Карун. Онези, които не се доближават…

ИСЛЯМЪТ Е СЪЖИВЯВАНЕ НА ЧОВЕКА

Основна цел и претенция на всяка една идеология е да издигне човека и да го извиси до определено ниво в човешките взаимоотношения. Обаче, в осъществяването на тази цел никоя човешка…

В последния си дъх

Голям шанс е да се изрече келиме-и шехадет преди смъртта. Затова трябва да подготвим сърцата си отрано. Келиме-и тевхид се заселва в сърцето, когато се вършат дела според изискванията й.…

Най-тежката дума на мерилото

Пратеникът на Аллах, салляллаху алейхи веселлем, казва: “Без съмнение, в деня на Къямета Аллах Теаля ще повика отпред един човек от моя уммет. След това пред погледите на всички ще…

ИНФАК – РАЗДАВАНЕ ПО ПЪТЯ НА АЛЛАХ

Думата инфак, чийто смисъл е изразходване на богатството, дори на душата по пътя на Аллах и други подобни на нея думи, са споменати в Корана над 200 пъти. Само това…

Даване и взимане на заем

Истинската красота на всяко благодеяние се проявява в превъзходното му осъществяване, зрялост и искреност. Поради това в знамение от Свещения Коран се повелява: “…и благодетелствайте! Аллах обича благодетелните.”(Сура ел-Бакара /Кравата/,…

Най-благодатното време за зикир и тефеккюр е времето на зазоряване (сехер)

Обичащият често споменава обичания. Онзи, който много споменава нещо, след време започва да го обича още повече. Степента на обичта се измерва със саможертвата, направена в името на обичания. Един…

ИЗУМИТЕЛНИТЕ ДЕТАЙЛИ В СЪТВОРЕНИЕТО – Милостта и състраданието на Всевишния Аллах

Вижте милостта и състраданието на Всевишния Аллах, Който е отсрочил поникването на зъбите с две години от раждането на децата. Защото бебетата в продължение на две години не могат пълноценно…

TurkeySaudi ArabiaEnglishChinaSpain