Да се пренебрегва и изоставя разсъждението е голям грях

Колко странно е това, че човек се възхищава, при вида на бляскав и украсен дворец. Цял живот го помни и разказва за красотата му. Същевременно, въпреки че постоянно вижда тази…

Наставленията на Пратеника на милостта за комшийските права

Расулюллах (салляллаху алейхи ве селлем) желаел да се обръща особено внимание върху комшийските права. В хадис се казва: „ Джибрил постоянно ме съветваше за правата на комшията. Дори си помислих,…

Коран-и Керим книгата на Вселената

Kоранът е проява на волята на Аллах. Ето защо във всякаква буква се крият хиляди чудеса и мъдрости. Коментарите и преводите които се правят за разкриване значенията, които са скрити…

TurkeySaudi ArabiaEnglishChinaSpain