Коран-и Керим книгата на Вселената

Kоранът е проява на волята на Аллах. Ето защо във всякаква буква се крият хиляди чудеса и мъдрости. Коментарите и преводите които се правят за разкриване значенията, които са скрити в Коран-и Керим напомнят все едно на черпене на вода с лъжица от безбрежния океан.

За това колкото и да се издига и напредва световната наука и научна мисъл, никога няма да се достигне до хоризонтите на истините, скрити в съдържанието на свещения Коран.

В един от свещените айети се заявява:

„И бойте се от Аллах! Аллах ви учи и Аллах всяко нещо знае! “(ел-Бакара, 2:282)

Защото Аллах ще научи на всичко онзи, който живее с благочестие и набожност.

Впрочем ето един случай от близкото минало, който показва, че Коран-и Керим е Аллахова Книга, която съдържа цялата истина в синтезиран вид и че Всевишният Аллах ги разкрива тези истини на някои свои раби.

Някакъв английски дипломат, който се срещнал с Османски садразам (министър прецедател) Саид Халим Паша (1914-1918 г.) го запитал:

 • Ваше величество, мюсюлманите непрестанно продължават да твърдят, че Корана съдържа цялата научна истина. Но те немогат да я изведат и да ни я покажат, докато ние на Запад не я открием и покажем. Мен винаги ме е правило впечатление именно този момент. Вие какво бихте казали, така ли е?

Тъй като Саид Халим Паша беше израснал в Египет и владееше отлично арабски език и доста добре познаваше Исляма, поради изискванията на времето си, му дава някакво обяснение по своите възможности. Но мислите, които разкривал не задоволили английския дипламат. Ядосан от това положение Саид Халим Паша позвънил във Великото народно събрание да му изпратят един от многобройните тогава в меджлиса учени богослови.

Когато и отговорите на пристигналия ходжа не са задоволили английския дипламат, Саид Халим Паша го помолил да му позволи да отложи спора до следващия ден. А на ходжата, който бил изпратен от меджлиса му казал:

 • Вие по добре от мен познавате учените и ходжите в меджлиса. Вижте, намерете някой от тях , който ще може да удовлетвори с обясненията си желанието на този английски дипламат и ми го доведете утре!

Тогава същият ходжа се дигнал и отишъл в с. Решадие, до Ялова, където живеел един от накшибендийските шейхове – Шерафеддин ефенди от Дагестан.

Шейх Шерафеддин ефенди е бил от хората, които са преселили и устанивили в Турция заедно с Шейх Шамил, тъй като Султан Решад ги оземлил и ги настанил тук, в знак на благодарност те нарекли селото „Решадие“.

След като изслушал молбата на ходжата, който го посетил в селото, шейх Шерафеддин го помолил да пренощува у тях, за да могат сутринта на следващия ден да се качат на някой файтон с оглед някъде към обяд да бъдат в министерския съвет. Тогава изпратили вест до английския дипломат да дойде при министър прецедателя и го помолил да повтори въпроса си. След като изслушал внимателно въпроса му, шейх Шерафеддин ефенди му отговорил следното:

 • Да Свещения Коран съдържа всички научни истини, които ще се случат до свършека на света. Защото тя е „Книга на Вселената“. Вярно е също така, че тези истини никой мюсюлманин не е успял да ги разкрие преди да можете вие на Запад да ги разкриете! Но затова си има три причини, две от които мога да ви кажа, тъй като третата е против вас, ще се въздържа да я кажа, за да не ви засегна честолюбието.“

Тъй като английският дипломат настоявал да изкаже и трите причини, шейх Шерафеддин ефенди разказал следното:

 • Научните истини в Свещения Коран са дедени не с подробности, а само са загатнати в обобщен вид. Първата причина за това е, че ако тези истини бяха разкрити и обяснени подробно, то тогава обема на Корана щеше да бъде многократно по-голям и нямаше да може да се наизусти. А знайно е, че за да не бъде засегнат от изопаченията, които постигнаха предишните небесни книги, Коранът трябваше да го наизустят много и различни хора. Само по този начин би могло да се избегнат изопаченията в една епоха, в която писмеността не е била така разпространена.
 • Ех!…-рекъл английският дипломат, който явно не бил удовлетворен от отговора му. Шейх Шерафеддин продължил своето обяснение:
 • Но истинската причина все пак не е тази. Ако Свещеният Коран, който ще остане валиден до свършека на света бе засегнал обстойно и подробно научните истини, мнозина от вярващите и мюсюлманите, поради научните и техническите постижения на своето време нямаше да ги приемат и отричайки ги щяха да останат извън кръга на вярващите. Ала след като научните истини бъдат реално открити и доказани, то техният синтезиран вид продължават да узнават от Корана, поради което вярата им укрепва още повече.

Макар, че Шейх Шерафеддин ефенди се бил извинил, че смятал третата причина като неподходяща за споменаване, за това че противоречи на благоприличието, но след настояванията на дипломата я обяснил по следния начин:

 • Тъй като Свещения Коран разкрива научните истини в синтезиран и обобщен вид, тези истини не могат да бъдат разбрани от всеки човек. Но има хора, които ги знаят преди вие на Запад да ги приведете в опитно и доказуемо състояние. Това са хора, които в науката ги наричат ерудити. Те познават освен явната, откритата страна на нещата, но и скритата, тайната и недвижимата им страна. Само че на тях не им е позволено да изкажат онова което знаят.

А причината за това е, че е необходимо да бъде запазен животът на този свят, който се опира преди всичко на труда на хората. Същевременно вие, на Запад, използвате всяко научно откритие по егоистичен начин за постигане на личните си цели и ги използвате в противовес на останалите народи.

И тъй като не може да се попречи вие да извличате от Корана каквито и да са научни открития, то това ни е забранено.

Тогава английският дипломат казал, че това е само повод и шейх Шерафеддин като видял, че не е възможно човека да бъде убеден, бил принуден да каже следните неща:

 • Вижте, ваше превъзходителство, аз също съм един от тези, които по Аллахова милост познава онези научни истини само в техния синтезиран вид. Само че за да може да възприемете и съгласите , че истината е такава каквато аз ви казвам, мога да ви предложа едно друго познание.
 • Като какво например? – попитал английският дипломат. Тогава шейх шерафеддин ефенди заявил:
 • Мога например да изброя едно по едно последователно имената на предците ви до Адем алейхисселам!

По искане на англичанина той почнал да ги назовава на английски. Тогава английският дипломат рекъл:

 • Стоп! Една минута!… Ти откъде ги знаеш тези неща? Дори аз не ги знам след седмото поколение!

При тези думи, които потвърждавали истинноста на казаното, шейх Шерафеддин продължил:

 • Аз мога да ви кажа не само това, но и всичките ви потомства, които се родили и ще се родят след вас до свършека на света. След това той започнал да изброява имената на английски първо на синовете, после на внуците и дори на онези, които още не били родени, при което английският дипломат се обърнал към министър прецедателя с думите:
 • Ваше превъзходителсво! Аз ви помолих да ми посочите учен богослов, а вие ми доведохте магьосник!… С което избегнал задължителния от логическа гледна точка отговор за единния Аллах и че всичко зивиси от Неговата воля.

Както става ясно и от тази случка, Коран-и Керим, който обхваща в синтезиран вид всички научни истини във Вселената, е свят, който се състои от думи, а Вселената е Коран без слова. Ето защо Свещеният Коран е всеобхватен хоризонт от дълбоки мъдрости. Той е езика на небето и земята. Той е извор, който подхранва душите и им дава духовност. Той е чудо от обяснения, посветени на човека.

За да може да се достигне до дълбините на чувствата и те да намерят своето отражение като благотворни деяния, трябва сърцата непременно да са изпълнени с положителна енергия, сиреч с любов и духовност.

Историята свидетелства, че именно когато лицата, семействата и народите са били водени от Свещения Коран, са постигнали благополучие.

Сподели...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

TurkeySaudi ArabiaEnglishChinaSpain